I samarbete med Konsthantverkscentrum och Biennalen Craft Days 2024 presenteras Porositet på 3:e Våningen curerad av Klara Brynge.

I Porositet visas verk av Annie Johansson, Evelina Dovsten, Åsa Christensson, Karin Gyllerfelt och Klara Brynge, konstnärer och konsthantverkare med praktiker inom olika material och medium.

Verken i utställningen berör och undersöker materialitet, natur, kropp, mänskliga relationer, rymden och  vetenskapliga metoder. Genom sina olika perspektiv utforskar konstnärerna materialen och deras språk. Där uppstår kontraster, beröringspunkter och speglingar. Det materiella i verken är en gemensam sfär, i andra avseenden rör de sig åt olika håll, för att punktvis korsa varandra och mötas i en yta eller en frågeställning.

Material löses upp, fördelas, fogas samman, sträcks ut och smälter. Inneboende egenskaper påverkar hur olika material kan transformeras. Dess porositet, hållfasthet, plasticitet, förmågan att suga upp vätska, att omformas, samt att ingå i föreningar med andra material och med omvärlden, skapar förutsättningar till språk och uttryck. Genom att lära känna materialens fysiska förutsättningar och sammanhang, samtida och historiska, uppstår ett fält för samarbete med materialet i skapandet. Resultatet av processen utgör de objekt och bilder som vi i den här utställningen tar del av.

Text och curator: Klara Brynge
Foto: Upplyst, akvarellmålning, Karin Gyllerfelt

Utställningen ingår i programmet för Biennalen Craft Days 2024.

2–5 maj 2024
Vernissage torsdag 2 maj kl 17–21
Fredag – söndag kl 12–16
Fri entré