19–21 januari 2024

RÖRELSE I KONSTEN

3:e Våningen i samarbete med Röda Sten Konsthall

Som danskonstnärer har Gun Lund och Olof Persson ägnat det senaste året åt att återfinna rörelser man trodde gått förlorade. De har gjort  research och reenactments – återuppsättning av äldre verk i scenrummet på 3:e Våningen.  Båda har också en relation till Röda Sten och andra industriella rum. En serie reenactments kommer nu att spegla danskonstens förhållande till rummet och då speciellt Katedralen på Röda Sten.

Ingången i arkivarbetet har inte varit nostalgiskt utan målsättningen att utsätta verken för en ny tid, nya frågeställningar – Röda Sten har alltid samspelat med sin samtid. Koreograferna har medvetet valt verk utan större scenografi för att låta publiken ta in själva rummet. Inget av verken är föreställande, narrativa utan snarare abstrakta, bygger på former och rumsliga riktningar. De speglar ett medvetet förhållningssätt mellan dans- och bildkonst.

”Själva har vi gjort tre stora verk i Katedralen – Till Di-eder Sekvens 1998 (12 dansare),  Scintillae – frön av ljus utkastade i kaos 2000 (7 dansare) och Kokonger 2004 (6 dansare). År 2000 deltog både Gun Lund och Olof Persson  som dansare vid (ny) invigningen av Röda Sten, då musikern Biggi Vinkeloe arrangerade invigningsprogrammet ”Over the Ocean”.

– Vi har valt ut verk som relaterar till Röda Sten som fysisk plats och understryker det rumsliga och rummets betydelse som medspelare i verket, men inbjuder också publiken att välja perspektiv.”

Välkomna till en upplevelse där dansen sätter Katedralen i rörelse! Läs mer om projektet här

Fredag 19 januari kl 18–20

Ark till Ark
Verket skapades av dansgruppen Rubicon 1985 till en ANC-gala på Stadsteatern och gavs senare en mer utvecklad scenisk form i Exercishuset på Heden. Det abstrakta verket kontrasterade starkt till dåtidens politiserade kulturliv, men pekade samtidigt ut en ny riktning för danskonsten. Nu visas den   med ny samtida musik av Jean Louis Huhta, som den gången spelade live.

Medverkande dansare: Gunilla Jansson, Torun Odlöw, Åsa Thegerström

Nr 5 Off The Wall serie / Installation / Performance
Olof Persson som både är bildkonstnär och koreograf skapade tidigt en spatial videoinstallation för den s k kryptan dvs undervåningen på Röda Sten. Den utgjorde starten på ett tema som han vidareutvecklat med ny avancerad teknologi. Glasväggar med flytande kristaller utgör en minimalistisk och variabel scenografi för 3 dansare och speglar förhållandet mellan privata och offentliga rum eller sfärer. Det är flyktigt, närmast ogreppbart och ger associationer såväl till drömtillstånd, socialt samspel i integritetskrävande sammanhang, men speglar också det post-industriella samhället med sina anonyma kontorslandskap och sterila miljöer. 

Ett samarbete med ljudkonstnären David Sabel.

Medverkande: Elsa Aurell och Rebecca Evanne

Distanser
Detta dansverk använder originalmålningar av bildkonstnären Gert Marcus, känd bl a för sin stora skulpturgrupp Di-eder sekvensen på Lindholmens kaj i Göteborg (1994). I samband invigningen av denna skapades ett stort dansverk med 12 dansare som också framförts i Katedralen på Röda Sten. ”Distanser” anknyter till den idémässiga grunden där begreppet ”färgernas distans” d v s djupverkan är central. Distans, yta, riktning är viktiga begrepp också i Gun Lunds koreografier. Musiken till ”Distanser” är skapad av Åke Parmerud.

Dansare: Gunilla Jansson, Torun Odlöw, Åsa Thegerström

Dans / Konstfilmer
Ett par korta filmer belyser Olof Perssons arbete i gränslandet mellan dans- och bildkonst. Gert Marcus konstnärskap fångas i en ordlös skildring, och några av koreografen Gun Lunds perspektivförskjutningar ges form.

Samtal
Kvällen avslutas med ett konstnärligt samtal mellan Amila Puzic, curator, Mia Christersdotter, verksamhetsledare Röda Sten, Gun Lund, koreograf och Lars Persson, 3:e Våningen

Lördag 20 januari kl 16–18

Genom skuggorna
Utgångspunkten för verket är Underjordens fem floder i den grekiska mytologin, fast i den ljudande form de gavs till koreografen av kompositören Max Käck. Verket utformades som en publik vandring med flera stationer i Vulkano, en utrymd industribyggnad i Högsbo som under en tid var ett tillhåll för konstnärer, grafittimålare och performanceartister.

På Röda Sten framförs bl a prologen med text ur Gunnar Ekelöfs samling Färjesång (syftande på  färjekarlen Karon och färden över Styx till dödsriket Hades), en video-projektion på salt av konstnären Eleonor Holst också musik av Max Käck och dessutom visas ytterligare några kortare dansade inslag.

Dansare: Joachim Berndtsson, Torun Odlöw, Åsa Thegerström

Musikaliska mellanspel med Biggi Vinkeloe
Biggi Vinkeloe är en internationellt känd musiker med saxofon och flöjt som instrument. Hon skapar magiska improvisationer. Biggi skapade (ny)invigningsprogrammet ”Over the Ocean” för Röda Sten 2000 som involverade musiker, bildkonstnärer och dansare från bägge sidor av Atlanten.

Nr 5 Off The Wall serie / Installation/ Performance
Läs om Olof Perssons projekt ovan.

2 foot
Ett solo värdigt en Katedral – det skapades en gång för invigning av den nya orgeln i Hagakyrkan. Gun Lund har genom året vid flera tillfället arbetat just i kyrkliga rum som delar såväl rymd som existentiell betydelse med konstens rum. Verket framförs av koreografen själv till musik av slagverkaren och kompositören Jonny Axelsson.

Dansare: Gun Lund

Dans / Konstfilmer / Bildspel
Ett par korta filmer belyser Olof Perssons arbete i gränslandet mellan dans- och bildkonst. Ett kortare bildspel från projekt i och kring Röda Sten visas och några av koreografen Gun Lunds perspektivförskjutningar ges filmisk form.

Söndag 21 januari kl 16–18

Scintillae – frön av ljus utkastade i kaos
Verket skapades en gång för en ljusfestival i Vasaparken –  i oktober 2000, framfördes verket i Katedralen på Röda Sten. Det är en pågående process, en slags ritual där man är fri att komma och gå, vandra runt i rummet och uppleva. För koreografen handlar det om en slags väntans estetik – en durationell konstnärlig praktik. En rörelsebaserad installation.

Vi citerar direkt ur flygbladet från 2000:

” Koreografen Gun Lund och hennes E=mc2 Danskonst bjuder in åskådarna till en magisk ritual. Den rörliga ljusskulpturen sprider under några timmar ett sällsamt sken – man utgår från samma processer som i naturen finns hos lysmaskar, eldflugor och i havets mareld.  Tiden är en viktig del i upplevelsen … men du bestämmer själv längden på besöket. Fem minuter … eller två timmar  … du kan sitta, stå eller varandra runt.

-Vi vill visa på Röda Stens potential, säger koreografen Gun Lund. Var finner man ett scenrum som utan vidare kan ta emot ett dansverk som ursprungligen skapades för en park! ”

En kylslagen januaridag bjuder på lika stora upplevelser som sommarkvällens ljusstråk – att kvällstid komma ut till den mäktiga ”Katedralen” är något speciellt.Tyst ruvar Pannhuset på sina fantastiska hemligheter.”

Dansare:  Gunilla Jansson, Torun Odlöw, Åsa Thegerström, Hedda Parkkonen, Helen Ridal Hultén, Luisa Denward, Benedikte Esperi, Lars Persson.

Kulturell grannsamverkan
Genom det konstnärliga utbytet utvecklar vi en kulturell grannsamverkan. 3:e Våningen är en konstnärsdriven arena med professionell verksamhet. Fruktbara samarbeten kring GIBCA Extended har genom åren genomförts. Röda sten och Sockerbruket utgör ett kraftfullt kulturellt och konstnärligt centrum särskilt i en tid när såväl Konstmuseet som Konsthallen kommer att stänga för ombyggnad och flytt.

Bild: Nr 5 Off The Wall serie, Olof Persson och David Sabel. Fotograf: Ekaterina Lukoshkova

SPELAS

Röda Sten Konsthall
Fredag 19 januari kl 18–20
Lördag 20 januari kl 16–18
Söndag 21 januari 16–18
Entré 40 kr