12, 13, 14, 19, 20, 21 september 2024
Torsdag – fredag kl 19 och lördag kl 16

Köp biljetter här: Tickster.com

Ordinarie biljettpris: 160 kr
Student, pensionär, arbetssökande: 120 kr
Medlemmar Danscentrum Väst: 120 kr

Animalariums konstellationer är levande kartor, sensoriska skulpturer och samtida ritualer där ett förkroppsligat kollektivt berättande utspelar sig i stunden. En central idé är att förkroppsligande kan vara ett grundläggande inslag i att tänka och relatera till världen. Med frågor kring Nedräkningar, Utdöende och Framtidsdrömmar tar föreställningen Constellation #1 det kollektivt omedvetna till scenen. 

Genom en “konstellation” skapar detta verk ett förverkligande av ett system. Systemets kvaliteter görs tydliga och blir faktiska mönster och figurer i rummet. Aktörerna blir representanter som förkroppsligar och ”står för” ämnen – som en plats, ett mänskligt djur eller cyklisk tid, en önskan, en fråga eller en resurs. Som kapitulation, jord täckt av betong eller ett berg. Eller till och med en politisk rörelse, global uppvärmning eller en kollektiv dröm.

Koncept: Animalarium (Lena Kimming, Liv Schellander, Alexandra Wingate)
Performance: Ina Dokmo, Liv Schellander, Alexandra Wingate
Outside Eye och feedback: Lena Kimming

Constellation #1 är producerad med stöd av Ställbergs gruva, Västra Götalandsregionen och Konstnärsnämnden samt ACT OUT, ett projekt av IG Freie Theaterarbeit, finansierat av BMEIA Österrike