Gun Lund äger idag ett arkiv med böcker, tidskrifter, bilder, tidningsurklipp, filmat material, scenografiska skisser och element. Elsa Marianne von Rosens boksamling utgör en inspirerande grund. En stor donation från Ingvar Söderskog, Gita Sellmans böcker och tidskrifter och ett
antal mindre samlingar från kolleger och vänner.

Här finns Gun Lunds stora samling med böcker, videor och urklipp om dans. En stor samling böcker om allt från balett, danshistoria, genrer och särskilda pionjärer och utövare. Här finns också dokumentation kring dansen i Göteborg från 1980-talet och framåt, en rik källa att ösa ur för alla dansintresserade. Biblioteket är särskilt tillgängligt för forskning och fördjupade studier – vid intresse kontakta oss! 

Klicka nedan för att att ladda ner en PDF med biblioteksförteckning.