I spänningsfältet mellan subkultur, arkitektur och bildkonst cirkulerar utställningen Methods of movement kring de olika sinnen och känslor som skejtande stimulerar och aktiverar. I den interaktiva utställningen, med åkbar skatepark, har de deltagande konstnärerna själva en bakgrund inom skate och bjuds in för att skapa sin tolkning utifrån tanken om rörelse.

Love Öhling, filmare från göteborg, har under utställningsperioden dokumenterat den åkande publiken. Dokumentationen har utmynnat i en skatefilm som visas under finissagen.

Med ingången Det är aldrig för sent att ge upp presenterar dansaren Hannah Karlsson det platsspecifika dansverket TEUF för tredje och sista gången i utställningshallen.

Methods of movement är curerad av Sarah Meurle, Malmö. Hon har studerat kandidat i Fotografi vid Hdk-Valand och är professionellt verksam skateboardåkare med urbana miljöer runt om i världen som arbetsfält. Den åkbara skateparken är utförd av skateboardåkaren och konstnären Mikael Marklund med vänner.

3 december
Filmvisning kl 18.30
Performace kl 19.30
Utställningshallen är öppen kl 18–20
Fri entré