Inför 2021 års upplaga av GIBCA Extended har Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) bjudit in de Malmöbaserade curatorerna Simona Dumitriu och Tawanda Appiah att curatera en utställning med konstnärer verksamma i Västra Götaland. Utställningen syftar till att uppmärksamma och synliggöra den regionala samtidskonsten och dess aktörer. Målet är också att uppmuntra ett möte mellan regionens samtidskonstnärer och biennalens nationella och internationella publik.

Utställningsidén testades som pilotprojekt under GIBCA 2017 och utvecklades till ett större format under 2019 i och med utställningen Crossworlds på 3:e Våningen. GIBCA Extended utställning 2021 är ett fortsatt samarbete mellan GIBCA och 3:e Våningen. Utställningen kommer att husera i 3:e Våningen som ligger beläget i Carnegies gamla sockerbruk vid Göteborgs hamninlopp. Den sträcker sig över sex veckor och kommer att presentera tio regionala konstnärer.

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum på etablerade konstinstitutioner och i det offentliga rummet.

GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar
som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.

Medverkande konstnärer:

Charlotta Hammar

 Dominika Kemilä

 Kasra Seyed Alikhani

 Klara Andersson

 MC Coble

 Mercè Torres Ràfols

 Nina Mangalanayagam

 Nontokozo Tshabalala

 Shogo Hirata

 Trinidad Carrillo

3 september – 17 oktober 
Onsdag – söndag kl 12–16
Vernissage 3 september kl 15–21
Fri entré

Foto Hendrik Zeitler