GUN LUNDS KOREOGRAFISKA UNIVERSUM - RETROSPEKTIV MEN INTE AVSLUT

2023, Lars Persson

Jubileumsprogrammet uppmärksammar ett unikt konstnärsskap i svenskt dansliv. 
 
Koreografen Gun Lund har varit verksam sedan 1970-talet, fem decennier konstnärligt har hon ofta gått sin egen väg oberoende av trender i samtiden. Hennes djärva och unika dansverk i stadsrummet och på scener har under fem årtionden inte bara skapat stora rubriker utan också inspirerat nya generationer av danskonstnärer. Hon söker ofta den optimala platsen för sina koreografiska idéer – en scen, en urblåst fabrikslokal, en underjordisk hangar, ett rum i staden. Hon gör dansverk, installationer, konceptuella verk, men också avancerade projekt inom konst, vetenskap och teknologi.
 

Flera av Gun Lunds verk betraktas idag som moderna klassiker. “I Gudars Skymning” som satts upp med tio års mellanrum sedan 1989 (1999, 2009, 2019) på klipporna vid Vadholmen, Kungälv anses vara en del av det immateriella kulturarvet.

Ett flertal dansscener, organisationer och ett dansbibliotek har kommit till genom hennes initiativ.  Som första kvinna tilldelades Gun Lund Sveriges Teaterkritikers Danspris 2005. Hon har övertalat åtskilliga koreografer, inte minst kvinnliga, att trotsa ålderismen och ställa sig på scenen.

Nu prövar vi nya former för att dansverk skall överleva och möta en ny publik.
 
Vi vill utveckla ett annorlunda – mediespecifikt – sätt att bevara “arkivera” dansverk för framtiden som gör dem möjliga för publik att uppleva dem i framtiden. Varje konstform har sitt mediespecifika uttryckssätt som ofta omtolkas t ex i bild, text, video etc när det skall “arkiveras.” Men detta är naturligtvis inte dansverket med dess unika upplevelse i nuet …
 
2023 skapas ett antal publika möten i form av dansföreställningar – på scenen, i andra rum och sitespecifics, seminarier, filmvisningar m m
 
Det blir såväl solon, blandade kvällar med kortare verk som större uppsättningar – scenverk, installationer, sites. Koreografen själv förväntas stå på scenen vid något tillfälle. Minst ett av verken kommer dessutom att utgöras av en koreografisk remix signerad bildkonstnären och koreografen Olof Persson. Centrum för aktiviteterna är Dans & Konstscenen 3:e våningen.
 
Programmet kommer fortlöpande att uppdateras under året – om allt går som det ska kommer vi att presentera 7-10 verk. Följ programmet på våra hemsidor.
 
Fyra av koreografens mest kända och erfarna dansare, Gunilla Jansson, Torun Odlöw, Olof Persson och Åsa Thegerström har gjort urvalet och kommer att ta sig an verken ur repertoaren, det tidigaste från 1985. Med det egna kroppsliga minnet, anteckningar och annan dokumentation testar de en ny modell för ett levande dansarkiv. Vad händer när dansarna ges ansvaret och tar över dansverk för att ge dem liv in i framtiden?
 
Projektet styrs av öppenhet, därför är det inte heller tal om klonade, exakta kopior utan om levande verk med utgångspunkten att ” en klassiker är ett verk som tål att utsättas för nytolkningar”. 
Arbetssättet betonar att konstverket snarare än personen står i centrum.
 
Det blir en resa genom Gun Lunds koreografiska universum, hennes syn på dans, rörelse och rum kommer att klart framgå, verken speglar såväl rum, tid som rum-tid.