Öppna Ögon
Karin Sahlin

Blicken står i centrum på 3:e Våningen när Karin Sahlin visar flertalet skulpturer och textila verk i utställningen Öppna Ögon. Konstnärens eget avgjutna öga är utgångspunkt för utställningen som undersöker gränsen mellan att iaktta och bli iakttagen, att bli betraktad och att betrakta.

Sahlin (f. 1989) bor och verkar i Göteborg. Hon har en kandidatexamen i Fri konst från Konstfack (2014) och en masterexamen i Fri Konst från Kungl. Konsthögskolan (2016). Hennes verk har bland annat visats på Konstakademien, Stockholm (2019); Galleri Nos, Stockholm (2018); The Station, Frankfurt am Main (2017) och NoPicNic, Stockholm (2016).

Med stöd av Pronto, Göteborgs Stad

She’s an artist she stands with her back to the nice view, she wants to be a part of it
Tea Eklund Berglöw

Vart tog Mona Lisas leende vägen?
Hennes leende har slitits bort med åren av kocken på Style Stalone Sandwichbar.
Från alla gånger han gått mellan köket och kassan.

Utställningen handlar om konsten att bli en del av något,
bli en del av något genom att vända ryggen till.

Se genom selfiekameran.
Ett backspegeldrama.

Till den fattiga bilden, till den utslitna bilden
Tillfälliga storyn.
Till betraktaren, till utsikten.
Till backdropen
Posern
porträttet – selfien

Jag vill prata om att döda måleriets hierarkier, fast med andra ord. Andra formuleringar och andra språk.

Smize till Monet – så ser du tydligare.
(och Monet ler tillbaka).
Det är sant.

Tea Eklund Berglöw (f. 1995, Göteborg) har en kandidatexamen i fri konst från det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler och studerar för närvarande sin master där.

When did Mona Lisa lose her smile?
Her smile has been worn out by the chef at the Style Stalone Sandwich bar, moving from the kitchen to the cash desk for years.

I want this show to talk about the act of turning your back to something in order to become part of it.
Looking through the selfie camera.

To the poor image, to the torn image and the image that lost its meaning.
For the viewer, for the view.
The backdrop
The poser
The portrait – the selfie.

I want to talk about killing the hierarchy of painting in other words. Re-written.

Smize to Monet they say – and you will see it all clearly (and it will smile back at you).
It’s true.

Tea Eklund Berglöw (b. 1995). Lives and works in Copenhagen and Gothenburg and holds a BFA in Fine Arts from The Royal Danish Academy of Fine Arts. Currently studying the MFA program at the Sculpture department at the Royal Danish Academy of Fine Arts.

ÖPPET

26 februari – 20 mars 2022
Onsdag – söndag kl 12–16
Fri entré

Foto: Daniel Grizelj