2 december 2023

KONUNGARIKENA ELGALAND-VARGALAND

Konsulat

I andlig mening driver fortfarande Galleri Mors Mössa och Margareta Orreblad ett konsulat. Nu invigs dock Konsulatet 2.0 på 3:e Våningen som kommer att sköta de administrativa och officiella angelägenheterna i staden Göteborg. 

Invigningen är också ett tillfälle att minns Margareta Orreblads insatser för konstlivet i staden.

Mer information om Konungarikena Elgaland-Vargaland hittar du här!

Lördag 2 december kl 15.00
Öppningen sker i närvaro av grundarna Leif Elggren och CM von Hausswolff.
Dryck förekommer. Klädsel rekommenderas.