Konsulat 2.0 invigt 2 december 2023

KONUNGARIKENA ELGALAND-VARGALAND

Elgaland-Vargaland har nu åter fått ett fysiskt konsulat i Göteborg. Invigningen ägde rum den 2 december på 3:e Våningen under närvaro av grundarna Carl-Michael von Hausswolff och Leif Elggren. Ceremonin blev en stor succé med ett femtiotal deltagare. Den nya konsuln Gun Lund framfördes ett kort dansverk till konungarikets ära. Därefter kunde de närvarande ansöka om medborgarskap och pass – ett medborgarskap som enligt konstitutionen innefattar evigt liv.

Elgaland-Vargaland grundades 1992 av konstnärs duon Elggren/Hausswolf och riket består av världens geografiska, mentala och digitala gränsområden; polarområdena, internet, världshaven och området mellan alla staters gränser. Riket utfärdar egna pass och frimärken, och ansökte 1994 om plats i FN. Det geografiska området växlar således mellan omständigheterna i geopolitiken.

Under många år fanns ett konsulat på Galleri Mors Mössa i Göteborg, drivet av Margareta Orreblad. Hon var en stor konstnärsvän som betydde mycket för konstlivet i Göteborg under 80, 90-talet och framåt. I anden innehar hon fortfarande ett konsulat varför vi betecknar det nya Konsulatet 2.0.

I och med inrättandet av det nya konsulatet kan intresserade nu vända sig till 3:e Våningen i ärenden som rör Elgaland-Vargaland, till exempel ansökningar om pass och liknande.