KONUNGARIKENA ELGALAND-VARGALAND

Elgaland-Vargaland har nu åter fått ett fysiskt konsulat i Göteborg. Invigningen ägde rum den 2 december 2023 på 3:e Våningen under närvaro av grundarna Carl-Michael von Hausswolff och Leif Elggren. Ceremonin blev en stor succé. Den nya konsuln Gun Lund framfördes ett kort dansverk till konungarikets ära. Därefter kunde de närvarande ansöka om medborgarskap och pass – ett medborgarskap som enligt konstitutionen innefattar evigt liv.

Elgaland-Vargaland grundades 1992 av konstnärs duon Elggren/Hausswolf och riket består av världens geografiska, mentala och digitala gränsområden; polarområdena, internet, världshaven och området mellan alla staters gränser. Riket utfärdar egna pass och frimärken, och ansökte 1994 om plats i FN. Det geografiska området växlar således mellan omständigheterna i geopolitiken.

Under många år fanns ett konsulat på Galleri Mors Mössa i Göteborg, drivet av Margareta Orreblad. Hon var en stor konstnärsvän som betydde mycket för konstlivet i Göteborg under 80–90 talet och framåt. I anden innehar hon fortfarande ett konsulat varför vi betecknar det nya Konsulatet 2.0.

Vid intresse av medborgarskap i Elgaland-Vargaland eller andra ärenden rörande Konungarikena kontakta oss gärna: kontakt@3vaningen.se