Koreografen och Musiken

“Man kan inte tala om Gun Lunds omfattande konstnärliga verksamhet utan att nämna hennes förhållande till musiken. Nutida koreografi använder sig i stor omfattning av nyskapad musik eller nutida konstmusik i bred bemärkelse. Gun Lunds musikaliska intresse och musikalitet är också genuint, hon spelar nästan dagligen piano och har tidigare sjungit bl a i Domkyrkokören i Göteborg. Hennes musikaliska resa har lett henne såväl till modernismens klassiker, den nutida konstmusiken som djärva experiment. Denna essä gör dock inte anspråk på att vara heltäckande. /…/
Gun Lunds förhållningssätt till musiken kännetecknas, liksom hennes koreografier, snarare av ett flöde än något relaterat till en fast rytmik. Det är sammantaget mer komplext, präglat av nyfikenhet och lust att utforska”.
Lars Persson