Tova Ekenberg, Gustaf Hafvenstein, Annelie Johansson, Johan Leion, Felicia Sjögren

I projektet Last Glimpses of a World Fading har fem konstnärer från olika discipliner bjudits in att gemensamt utforska gränslandet vid sina sinnens slut. Musik, ljud, ljus, installation, performance och video. Processen har varit kollaborativt undersökande. Sinnen har successivt begränsats för att se när intryck tappar forna mening och vad som uppstår i deras ställe. 

Hur skapar du när du inte längre kan lita på din perception av världen? Vem blir du i ett rum du inte kan förnimma? Vilka vyer skapas genom hörsel? Vad säger ljuset om dina inre kartor? Var går gränsen för vad som är igenkännbart? Vilka sensationer tillåts expandera i tomrummet efter de intryck som en gång fanns?

Medverkande:
Tova Ekenberg, performance
Gustaf Hafvenstein, musik
Annelie Johansson, producent & ljud
Johan Leion, projektledare & installation
Emma-Kara Nilsson, ljus & installation
Felicia Sjögren, video

ÖPPET

Vernissage 20 augusti  kl 15–19
söndag 21 augusti kl 12–16
fredag – lördag 26 – 28 augusti kl 12–16
fredag – lördag 2 – 3 september kl 12–16
Fri entré