Materia uppfattas medvetet och omedvetet av våra fem sinnen i vårt vardagsliv. Med fokus på materia ger verket Materia – försvinnande och födelse uttryck för två världar. Slutpunkten för vår tid, en värld av materia och framtiden, den okända värld som kommer därefter. Projektet är skapat i ett samarbete mellan fyra konstnärer från olika discipliner.

Utställningen består av en installation med video, musik och skulpturer med doftapparater.
Två världar, den vita som representerar världen där materien har försvunnit och den svarta som representerar den värld som kommer efter. Under utställningsperioden framförs en dansföreställning i installationen. Dansen söker materien i de två världarna.

Hiroshi Koyama deltog i projektet Olfactory Art Project i två internationella, platsspecifika utställningar kring temat doft. Utställningarna genomfördes på Wanås Konst i Sverige 2018 och Kunjukan i Kyoto, Japan 2019. Projekt Materia är en utveckling av hans skulpturer och doftgestaltningsmetoder. Genom att föra samman film, dans och musik frammanas flera former av inverkan.

Skulptur och produktion: Hiroshi Koyama
Dans & koreografi: Carmen Olsson
Video: Yasuaki Matsumoto
Musik: Harald Svensson
Filmning av dansen: Zeppaart

Projektet Materia ingår i GIBCA Extended 2021 och kommer därefter visas på Galleri Horikawa Oike, Kyoto, Japan 30 november till 5 december 2021.

Hiroshi Koyama http://hiroshikoyama.com
Yasuaki Matsumoto http://towata-matsumoto.net
Carmen Olsson https://carmenolsson.com
Harald Svensson https://www.youtube.com/user/PrimingOrchestra
Zeppa https://zeppaart.com

Vernissage 24 september kl 19.00
Utställningen öppen 24 september – 3 oktober, alla dagar kl 12–16
Fri entré

24 september kl 19:00
25 september kl 16:00
29 september kl 19:00
1 oktober kl 19:00
2 oktober kl 16:00

Förhandsboka plats via e-post bokning@3vaningen.se eller telefon 0702 – 72 17 71
Fri entré

  Projektet stöds av Konstnärsnämnden, KAKENHI/20H01223, The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation.