8–9 december 2023

OLJUD

Nya musikaliska uttryck

Medverkande:
John Bullfrost
John Bullfrost jobbar med musik, performance och installation. Melodiska beats med sång.

Love Carbin
Love Carbins komponerande rör sig mot musikens gränser: det befinner sig i tystnadens, i styrkan, i densiteten och gleshetens utmarker.

Gabriel Edvinsson
Gabriel nils Edvinsson är en konstnär från Göteborg som arbetar med universumet mellan fiktion och verklighet, ljud och platser.

Silas Lilo Jensen
Silas Lilo Jensens ljudlandskap väver samman ljud från platser av liv och motstånd, röster som bråkar med normer för kön, och instrument klädda i drag. (INSTÄLLT)

Viktor Sandström
Viktor Sandström är en kompositör med sin grund inom elektroakustisk musik och sysslar i huvudsak med syntetiska ljud och fältinspelningar, gärna med generativa eller algoritmiska verktyg.

Marilen Rauch
Rauchs konstnärliga praktik befinner sig i intersektionen mellan platsspecifika keramiska installationer, ljud- och performativ konst.

Mo Wiklund
Hen är en kompositör, konstnär och aktivist från Göteborg med en passion för abstrakt uttryck oavsett medium.

Programmet är ett led i en ny serie curerade konserter för att stärka infrastrukturen och återväxten för ljudkonsten i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Konsertserien sker med stöd av Kulturrådet.

SPELAS

Fredag 8 december kl 19.00
Lördag 9 december kl 19.00
Alla ljudkonstnärer medverkar båda kvällarna, varje akt är max 15 minuter lång.
Dörrarna öppnas kl 18.30, första konserten börjar kl 19.00 och vi stänger lokalen runt kl 22.30

Köp biljetter på Tickster.com.
Boka biljetter via e-post bokning@3vaningen.se 

Biljettpris: 60 kr