8–9 december 2023

OLJUD

Nya musikaliska uttryck

Programmet är ett led i en ny serie curerade konserter för att stärka infrastrukturen och återväxten för ljudkonsten i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Konsertserien sker med stöd av Kulturrådet.

Mer info inom kort!