Torsdagen den 1 december kl 19.00 är det dags för årets sista Samtal om dans där Göran Bjelkendal kommer leda oss in i ett samtal om – När börjar dansen? Gun Lund och Göteborgs Dansarkiv vill med dessa samtal levandegöra arkivet.

”Det finns en uppfattning att all rörelse är dans. Men vi vanliga människor upplever nog det inte så. Vardagens rörelser, som folk på väg till jobbet, är inte dansare, det är normalt inte något vi stannar och tittar på. Vad är det som krävs för att vi ska uppfatta något som dans?  En del av vårt tredje Samtal om dans ska vi ägna den frågan, med flera filmexempel.” Göran Bjelkendal

Göran Bjelkendal har gästat oss vid två tidigare samtal, där vi vid det första tillfället fick ta del av DVD-boxen Unseen cinema med 19 timmar amerikansk avant-gardefilm före Maya Deren och exempel från skivan Viva la dance: The beginnings of ciné-dance.
Det andra samtalet utgick från skivan Light rhythms: Music and abstraction där Göran ställde frågan behövs det dansare för att det ska bli en dansfilm.

Gun Lunds ingång till Samtal om dans
Att samtala om dans har alltid legat mig varmt om hjärtat, samtalet mellan kolleger och samtalet med företrädare för andra discipliner.
Vad har vi gemensamt med filmare, bildkonstnärer, författare, musiker eller arkitekter.
Idag äger jag ett arkiv med böcker, tidskrifter, bilder, tidningsurklipp, filmat material, scenografiska skisser och element. Elsa Marianne von Rosens boksamling utgör en inspirerande grund. Gita Sellmans böcker och tidskrifter. En stor donation från Ingvar Söderskog och ett antal mindre från kolleger och vänner samt min egen stora samling med böcker, videor och urklipp om dans.
Här finns också all dokumentation kring dansen i Göteborg från 1980-talet och framåt, en rik källa att ösa ur för alla dansintresserade. Utifrån detta vill vi nu bjuda in till annorlunda samtal om dans som ger nya inblickar och vinklingar på dansen som konstform. Möt våra gäster i den intima miljön som biblioteket innebär och som möjliggör otvungna samtal i en avspänd atmosfär.

1 december kl. 19.00 Göran Bjelkendal
Fri entré
Anmäl dig via e-post bokning@3vaningen.se eller telefon 0702 – 72 17 71