Den 23 mars kl 19.00 kommer dansforskaren Mats Nilsson leda oss in i ett Samtal om dans. Mats Nilsson är etnolog, dansforskare och danslärare med huvudsaklig inriktning mot social dans och folkdans, inklusive de sceniska formerna av dessa. I samtalet denna afton kommer Mats prata utifrån att dans har många betydelser och innebörder, med ett litet fokus på Göteborg.

Gun Lunds ingång till Samtal om dans
Att samtala om dans har alltid legat mig varmt om hjärtat, samtalet mellan kolleger och samtalet med företrädare för andra discipliner.
Vad har vi gemensamt med filmare, bildkonstnärer, författare, musiker eller arkitekter.
Idag äger jag ett arkiv med böcker, tidskrifter, bilder, tidningsurklipp, filmat material, scenografiska skisser och element. Elsa Marianne von Rosens boksamling utgör en inspirerande grund. Gita Sellmans böcker och tidskrifter. En stor donation från Ingvar Söderskog och ett antal mindre från kolleger och vänner samt min egen stora samling med böcker, videor och urklipp om dans.
Här finns också all dokumentation kring dansen i Göteborg från 1980-talet och framåt, en rik källa att ösa ur för alla dansintresserade. Utifrån detta vill vi nu bjuda in till annorlunda samtal om dans som ger nya inblickar och vinklingar på dansen som konstform. Möt våra gäster i den intima miljön som biblioteket innebär och som möjliggör otvungna samtal i en avspänd atmosfär.

Gun Lund och Göteborgs Dansarkiv vill med dessa samtal levandegöra arkivet.

Foto Lars Ocklund

23 mars 19:00 Mats Nilsson
Fri entré
Anmäl dig via e-post bokning@3vaningen.se eller telefon 0702 – 72 17 71