Anna Persson är utbildad på Konsthögskolan Valand (92-97), sedan dess har hon i huvudsak arbetat med utställningsverksamhet och offentlig konst. De senast åren har Annas konstnärliga praktik till stor del bestått av teckning i ett utvidgat perspektiv där hon integrerar tecknandet i film och installationer. Verken handlar om det vi inte riktigt kan förstå och förklara, där en omedvetenhet möter en annan omedvetenhet. Under samtalet kommer Anna att visa filmen TIC TAC 0, 2 som är inspirerad av en ung balettdansös. Hösten 2023 är Anna aktuell med en separatutställning på Norrtälje Konsthall.

TIC TAC 0, 2
En ung balettdansös med håret uppsatt i en stram, perfekt balettknut. Inte ett hårstrå ligger fel. Förväntan på strängt koreograferade balettrörelser tar i stället formen av ohämmade, ticsliknande dansrörelser som befinner sig mellan de styrda och de okontrollerade.

Gun Lund och Göteborgs Dansarkiv vill med dessa samtal levandegöra arkivet. 

Gun Lunds ingång till Samtal om dans
Att samtala om dans har alltid legat mig varmt om hjärtat, samtalet mellan kolleger och samtalet med företrädare för andra discipliner.
Vad har vi gemensamt med filmare, bildkonstnärer, författare, musiker eller arkitekter.
Idag äger jag ett arkiv med böcker, tidskrifter, bilder, tidningsurklipp, filmat material, scenografiska skisser och element. Elsa Marianne von Rosens boksamling utgör en inspirerande grund. Gita Sellmans böcker och tidskrifter. En stor donation från Ingvar Söderskog och ett antal mindre från kolleger och vänner samt min egen stora samling med böcker, videor och urklipp om dans.
Här finns också all dokumentation kring dansen i Göteborg från 1980-talet och framåt, en rik källa att ösa ur för alla dansintresserade. Utifrån detta vill vi nu bjuda in till annorlunda samtal om dans som ger nya inblickar och vinklingar på dansen som konstform. Möt våra gäster i den intima miljön som biblioteket innebär och som möjliggör otvungna samtal i en avspänd atmosfär.

Foto: Anna Persson

INSTÄLLT! 15 november kl 19.00. Flyttas till ett senare datum.
Anmäl dig via e-post bokning@3vaningen.se eller telefon 0702 – 72 17 71
Fri entré