Först ut i höstens återkommande programpunkt Samtal om dans är Cecilia Roos, vicerektor för forskning, professor i konstnärliga praktiker vid Stockholms konstnärliga högskola. Cecilia har en gedigen dansbakgrund både, nationellt och internationellt, och har verkat som dansare, koreograf och andra konstnärliga roller. Idag är Cecilia en framstående konstnär, forskare och lärare. Cecilia kommer att ta oss med i ett samtal med avstamp från hennes ingång som dansare till konstnärlig forskning. Läs mer om Cecilia Roos här!

Gun Lund och Göteborgs Dansarkiv vill med dessa samtal levandegöra arkivet.

Gun Lunds ingång till Samtal om dans
Att samtala om dans har alltid legat mig varmt om hjärtat, samtalet mellan kolleger och samtalet med företrädare för andra discipliner.
Vad har vi gemensamt med filmare, bildkonstnärer, författare, musiker eller arkitekter.
Idag äger jag ett arkiv med böcker, tidskrifter, bilder, tidningsurklipp, filmat material, scenografiska skisser och element. Elsa Marianne von Rosens boksamling utgör en inspirerande grund. Gita Sellmans böcker och tidskrifter. En stor donation från Ingvar Söderskog och ett antal mindre från kolleger och vänner samt min egen stora samling med böcker, videor och urklipp om dans.
Här finns också all dokumentation kring dansen i Göteborg från 1980-talet och framåt, en rik källa att ösa ur för alla dansintresserade. Utifrån detta vill vi nu bjuda in till annorlunda samtal om dans som ger nya inblickar och vinklingar på dansen som konstform. Möt våra gäster i den intima miljön som biblioteket innebär och som möjliggör otvungna samtal i en avspänd atmosfär.

Foto: Lars Ocklund

28 september kl. 19:00 Cecilia Roos
Fri entré
Anmäl dig via e-post bokning@3vaningen.se eller telefon 0702 – 72 17 71