I höstens första Samtal om dans välkomnar vi Ines Sebalj, fotograf, filmare och konstnär. Under samtalet kommer Ines Sebalj att prata om ett dansprojekt “I hennes spår” som hade premiär 2020 på Atalante under pågående pandemi. “I hennes spår” handlar om minnen från en kaotisk episod under uppväxten präglad av psykisk sjukdom, traumatiska uppbrott och andra händelser. Dessa vävs samman till en gestaltning genom dans, skulptur, videoverk och fotografi. Det är ett självbiografiskt nedstamp i en brokig familjs historia, om en mor och en dotter och deras utsatthet. Verket är ett undersökande arbete i samarbete med dansare och som bygger på autentiska dokument från inblandade myndigheter. Koreografin har arbetats fram av Joanna Asia Domanska Hedbrandh och Andrzej Glosniak utifrån Ines Sebaljs minnesbilder.

Gun Lund och Göteborgs Dansarkiv vill med dessa samtal levandegöra arkivet. 

Gun Lunds ingång till Samtal om dans
Att samtala om dans har alltid legat mig varmt om hjärtat, samtalet mellan kolleger och samtalet med företrädare för andra discipliner.
Vad har vi gemensamt med filmare, bildkonstnärer, författare, musiker eller arkitekter.
Idag äger jag ett arkiv med böcker, tidskrifter, bilder, tidningsurklipp, filmat material, scenografiska skisser och element. Elsa Marianne von Rosens boksamling utgör en inspirerande grund. Gita Sellmans böcker och tidskrifter. En stor donation från Ingvar Söderskog och ett antal mindre från kolleger och vänner samt min egen stora samling med böcker, videor och urklipp om dans.
Här finns också all dokumentation kring dansen i Göteborg från 1980-talet och framåt, en rik källa att ösa ur för alla dansintresserade. Utifrån detta vill vi nu bjuda in till annorlunda samtal om dans som ger nya inblickar och vinklingar på dansen som konstform. Möt våra gäster i den intima miljön som biblioteket innebär och som möjliggör otvungna samtal i en avspänd atmosfär.

Foto: Atalante, Ines Sebalj

20 september kl 19.00
Anmäl dig via e-post bokning@3vaningen.se eller telefon 0702 – 72 17 71
Fri entré