Att höra rumslighet – Att orientera sig i ett rum är för mig ett slags koreograferad rörelse.

Först ut i vårens återkommande programpunkt Samtal om dans är Leif Sunesson, blind sedan födseln och känd föreläsare, som ger oss nya kunskaper och tankar kring begreppen rum och rumslighet. 

Rumslighet, riktning, avstånd och spatial förmåga är vanliga begrepp inom danskonsten. Den förknippas ofta med synsinnet. Men vad händer om man inte ser? Hur skapar man sig en “bild” av omgivningen och hur orienterar man sig rumsligt med andra sinnen.
Är detta i själva verket ett fält som dansare och blinda delar?

Gun Lund och Göteborgs Dansarkiv vill med dessa samtal levandegöra arkivet. 

Gun Lunds ingång till Samtal om dans
Att samtala om dans har alltid legat mig varmt om hjärtat, samtalet mellan kolleger och samtalet med företrädare för andra discipliner.
Vad har vi gemensamt med filmare, bildkonstnärer, författare, musiker eller arkitekter.
Idag äger jag ett arkiv med böcker, tidskrifter, bilder, tidningsurklipp, filmat material, scenografiska skisser och element. Elsa Marianne von Rosens boksamling utgör en inspirerande grund. Gita Sellmans böcker och tidskrifter. En stor donation från Ingvar Söderskog och ett antal mindre från kolleger och vänner samt min egen stora samling med böcker, videor och urklipp om dans.
Här finns också all dokumentation kring dansen i Göteborg från 1980-talet och framåt, en rik källa att ösa ur för alla dansintresserade. Utifrån detta vill vi nu bjuda in till annorlunda samtal om dans som ger nya inblickar och vinklingar på dansen som konstform. Möt våra gäster i den intima miljön som biblioteket innebär och som möjliggör otvungna samtal i en avspänd atmosfär.

Foto: Lars Ocklund

8 februari 19.00
Anmäl dig via e-post bokning@3vaningen.se eller telefon 0702 – 72 17 71
Fri entré

Foto: Inger Berndtsson