Vid tre tillfällen under november och december samlas vi till samtal om dans tillsammans med Göran Bjelkendal, Cecilia Malmström Olsson och Nils-Aage Larsson.

Gun Lund och Göteborgs Dansarkiv vill med dessa samtal levandegöra arkivet.

Sist ut i höstens Samtal om dans den 8 december kl 19:00 är Nils-Aage Larsson, kulturskribent och förlagsredaktör.

“Dans är form, jämförbar med poetisk form”, sa Birgit Åkesson i en intervju 1998. Men poetisk form kan se ut på många olika sätt och finns inte bara i det som brukar få etiketten “poetiskt”.

Nils-Aage Larsson talar om poetisk form och poetisk kunskap i Andrej Tarkovskijs film Solaris och OM det ljus som det som händer eller inte händer i filmen ifråga möjligen skulle kunna kasta över rörelser och rum (i eller utanför dansen) som förutsättningar för kunskap. Vad det är kroppen vet?

10 november 19:00 Göran Bjelkendal
24 november 19:00 Cecilia Malmström Olsson
8 december 19:00 Nils-Aage Larsson

Fri entré
Anmäl dig via e-post bokning@3vaningen.se eller telefon 0702 – 72 17 71

10 november 19:00
Göran Bjelkendal 
Unikt och oväntat, dansfilmer från sent 1800 och framåt, från underhållning till djärva experiment.

Maya Deren har alltid betraktats som pionjären inom amerikansk avant-garde film, som den förste fria filmaren på 1940-talet. Men det har alltid funnits människor utanför de stora och små filmbolagen som gjort film. Deras filmer visades i bästa fall lokalt och glömdes sedan bort.  19 timmar av de här filmerna har samlats i DVD-boxen Unseen cinema. I tre av de timmarna står dansen och rörelsen i centrum.

Göran Bjelkendal kommer vid tre sammankomster presentera ett urval, första tillfället den 10 november 2021 och resterande två under våren 2022. Visningstiden är 1 timme. Filmerna är korta, under tio minuter, så vi pratar om dem i pauserna. Förhoppningsvis kan den samlade kunskapen säga något hur de passar in i dansens historia. Den första kvällens program är inspelat mellan 1894 och 1934.
Göran Bjelkendal har jobbat med filmfestivalen, undervisat i dokumentär och stumfilm på universitetet – och lärt ut steppdans på Danshuset.

Gun Lunds ingång till Samtal om dans
Att samtala om dans har alltid legat mig varmt om hjärtat, samtalet mellan kolleger och samtalet med företrädare för andra discipliner. 
Vad har vi gemensamt med filmare, bildkonstnärer, författare, musiker eller arkitekter.
Idag äger jag ett arkiv med böcker, tidskrifter, bilder, tidningsurklipp, filmat material, scenografiska skisser och element. Elsa Marianne von Rosens boksamling utgör en inspirerande grund. Gita Sellmans böcker och tidskrifter, En stor donation från Ingvar Söderskog och ett antal mindre från kolleger och vänner samt min egen stora samling med böcker, videor och urklipp om dans.
Här finns också all dokumentation kring dansen i Göteborg från 1980-talet och framåt, en rik källa att ösa ur för alla dansintresserade. Utifrån detta vill vi nu bjuda in till annorlunda samtal om dans som ger nya inblickar och vinklingar på dansen som konstform. Möt våra gäster i den intima miljön som biblioteket innebär och som möjliggör otvungna samtal i en avspänd atmosfär.

24 november 19:00
Cecilia Malmström Olsson

Den 24 november 19:00 kommer Dansvetaren Cecilia Malmström Olsson leda oss in i ett samtal om Rörelsens resa mellan öst och väst. Det handlar om tid, kropp och rum som estetisk rörelse. Ett samtal om inspiration, appropiering och kroppsliga kunskaper.

Cecilia kommer att visa några historiska och nutida exempel på hur olika kulturers danskonst inspirerat, ”stulits” men också blivit del av dansens kroppsliga kunskapsbank, exempel som Kazuo Ohno, SU-EN, Pina Bausch och Mary Wigman
 

Cecilia Malmström Olsson är fil.dr. i litteratur/dansvetenskap och har varit verksam inom dansområdet under de senaste 35 åren. Hon har arbetat som forskare, lärare, föreläsare och skribent i Skandinavien, Europa och USA. Under många år var hon danskritiker på Dagens Nyheter. Idag är Cecilia Verksamhetsutvecklingschef på Danscentrum Väst.