31 maj 2023

SKYMMER OCH SER

Jenny Magnusson och Patrik Elgström

”Vi har arbetat tillsammans i duon Skymmer och Ser under många år och ville prova en ny rumslighet att mötas i – boken.  Boken som rum är utgångspunkten för arbetet och en undersökning av det skulpturala i fotografi visavi det fotografiska i skulptur. Niclas Östlind skriver i den inledande texten Det som händer i mötet mellan Patrik Elgströms och Jenny Magnussons arbeten är på samma gång högst påtagligt och svårt att sätta fingret på. En avgörande och på flera sätt aktiv del i det som utspelar sig är platsen där objekten och bilderna ställs samman.”
Jenny Magnusson och Patrik Elgström

I arbetet med boken blev det intressant hur dualiteten återspeglade sig inte enbart mellan konstnärerna och medierna fotografi och skulptur utan även mellan Östlunds svenska text i översättning till engelska av Astrid Trotzig och hur Pascal Proseks typografi grep in i formgivningen  av boken.

Text Niclas Östlind fil. Dr i fotografi, curator och författare.
Översättning Astrid Trotzig, författare och översättare
Typografi Pascal Prosek, designer
Fotografi, design, editing Patrik Elgström

Om duon Skymmer och Ser:
Jenny Magnusson och Patrik Elgström möts i sina respektive praktiker i duon SKYMMER OCH SER. Fotografi och skulptur möts i olika rumsligheter, där dom undersöker möjligheten att tänka i rum och ta beslut tillsammans. Låta materialiteten, arkitekturen det begränsade formatet-rum, tid och kontext leda dom. Fotografiet med dess format, platthet, hålighet och dåtid. Skulpturen med sin omedelbara materialitet och närvaro. Jenny arbetar med platsspecifik skulptur och Patrik med fotografi. Verken görs alltid för den specifika platsen där de samverkar inbördes i mötet med arkitekturen.

ÖPPET

31 maj kl 18–20
Samtal kl 18:30
Fri entré