8–10 december 2022

TRE FÖRESTÄLLNINGAR #3

Lovisa Baldal, Kyrie Oda & Love Hellgren och Anna Koch

DAG av PA× Performing Arts Multiplied
Kyrie Oda & Love Hellgren

DAG är en nutida dansduett inspirerad av Dag Hammarskjölds skrift Vägmärken. Icke-verbalt erfar publiken Hammarskjölds texter genom rörelse och musik. Ambitionen är en sinnlig, kroppslig, känslomässig och existentiell upplevelse. Lyssna med hela huden, andas tillsammans, osynligt blir synligt. PA× verk har en stark fysikalitet och en tilltro till rörelsens uttrycksfullhet. Musiken är en nykomposition av den litauiska elektroniska avantgardegruppen SOVIJUS.

Vilande i vårt väsens centrum möter vi en värld där allt på samma sätt vilar i sig. Därvid blir trädet ett mysterium, molnet en uppenbarelse, människan ett kosmos vars rikedom vi fattar endast i glimtar.  För den enkle är livet enkelt men öppnar det en bok i vilken vi aldrig når utöver den första stavelsen. – Dag Hammarskjöld 4.8.59

Koreograf: Kyrie Oda
Dansare: Kyrie Oda & Love Hellgren
Musik: SOVIJUS

Rythm for something
Anna Koch

Rythm for something är ett solo där dansaren och koreografen Anna Koch går in och ut ur olika rytmer. Hon utforskar rytmen i tystnad eller med ackompanjemang, där upprepade rörelser genom förskjutningar och insisterandet av former avlöser varandra.

Rythm for something anspelar inte alls på Cages ”Lecture on nothing” med “Blackbirds rise from a field making a sound de-licious be-yond com-pare” och leker heller inte med tanken. ”Rythm for something” är en meditation över olika tidslager, rytmer som tonat bort, melodier och samtal som tystnat, taktfasthet på glid, en arbetstakt, ett angeläget skanderande och den repetitiva rörelsen som avdansar sorg. – Anna Koch

Dans och koreografi: Anna Koch

Woodlands
Lovisa Baldal

I ett landskap av trästavar möter vi tre karaktärer med en fot inom dans och en inom kampsport. De rör sig mellan det mjuka och det kraftfulla, orienterar sig inom fysikaliska principer och improviserad lekfullhet. I landet mellan dans och kampkonst får vi följa med på en spännande resa utan gränser.

Koreograf och dansare: Lovisa Baldal
Dansare och medskapare: Tove Lagström och Philip Hansson
Ljudproduktion: Sam Ackroyd
Rekvisita: Paul Andersson

8 december kl 19:00
9 december kl 19:00
10 december kl 16:00

Köp biljetter på Tickster.com.
Boka biljetter via e-post bokning@3vaningen.se eller telefon 0702 – 72 17 71.

Ordinarie biljettpris: 160 kr
Student, pensionär, arbetssökande: 120 kr
Medlemmar Danscentrum Väst: 120 kr