A. Erika Bergström

A. Erika Bergström (f. 1986 i Stockholm) är verksam i Stockholm, har en kandidat och masterexamen i fri konst från Konstfack examinerades från Konstfack 2018. Hon mottog 2017 Bærtlingstiftelsens stipendium och har medverkat i utställningar på bland annat Galleri Box (2020), Botkyrka Konsthall (2020), Wip:Konsthall (2017) och Gislaveds Konsthall (2015). I Bergströms arbete undersöks måleriets spelrum, arena och fysiska plats genom att experimentera med materialitet och kroppens förhållande till färgens existens och traditioner. Genom abstrakta måleriska gester och berättelser behandlar hon frågor om hur vi läser olika konventioner för både konst och människor.

I mitt arbete undersöker jag måleriets spelrum, arena och fysiska plats genom att experimentera med materialitet och kroppens förhållande till färgens existens och traditioner. Genom abstrakta måleriska gester och berättelser behandlar jag hur vi läser olika konventioner för både konst och människor. Färgerna kan finnas inneboende i olika material eller anspela på vår förförståelse om dem. Materialen kan både spela på historisk igenkänning, samtida fenomen eller subkulturers attribut. På dessa material lägger jag på fysisk färg, ömsom varsamt ömsom slumpmässigt. Jag penslar, pressar, skrapar, sprayar, tejpar, viker, monotona förhållningssätt för att uppnå den brytpunkt när materialet blir till färg och vice versa. Jag förhåller mig till hur färgen och materialet påverkar betraktaren när hen får möta dessa målningar, kropp mot kropp.

Jag uppehåller mig vid frågor om mörkrets vara, genom att behandla enkelhet, reduktion och komposition. Det svarta och skavande fula får ta plats inom ramen av vad som först verkar ha en strikt och obeveklig form. I arbetet uppstår ofta någon slags reflektion, där ljuset och rummet men även betraktarens rörelse skapar mötet och tillblivelsen av verket. I måleriet ger jag efter för ett undersökande av abstraktion av det ordlösa, av vad vi känner till och det vi inte ännu vet.

https://www.instagram.com/aerikabergstrom

Ekaterina Lukoshkova

Ekaterina Lukoshkova (b.1988,USSR) is a photographer based in Goteborg (SE). She graduated from MFA in photography at Valand Academy (2018). Ekaterina’s work has previously been shown at Roda Sten Konsthall, Goteborg (SE), “The Fifth Biennial of Young Art”, Moscow (RU), and Centrum För Fotografi, Stockholm (SE).

About work for “Tre Utställningar #5” at 3:e Våningen:

Positive Obsession is a collection of photographs printed on metal and glass with an aim to explore possibilities of flatness. It could be seen as an attempt to learn the taste of metal, transparency of light, and fragility of human interaction in the given conditions.

https://www.instagram.com/katerina_lukoshkova

Jakob Sjöstedt
Konturen av en hägring

Jakob Sjöstedt är född 1977 och har en masterexamen i fotografi från Akademin Valand. Hans utställningar, som var och en är att betrakta som ett enskilt verk, är strikt bundna till den fysiska platsen, tiden och sammanhanget. Enskilda linjer dras upp i rummet och länkar samman objekt och bild till kommunicerande kluster. Betraktaren uppmanas, eller snarare påtvingas att själv upprätta den logik som vid en första anblick tycks saknas. I stället för att berätta om eller påvisa någonting utom sig självt, speglar verken sin egen tillblivelse och utveckling . Spår av försök och misslyckanden förblir synliga. Genom att inte döljas manifesterar de arbetets föränderlighet och utsträckning över tid, likt en knappt märkbar förskjutning av ett geologiskt landskap.

”Jag föreställer mig ett rum där ett mycket lågt mörkt jordfärgat podium höjer sig över golvet.
En konstruktion av två parallella stänger (med kvadratisk utformad profil) av massivt stål bärs upp av vardera fyra ben, även dessa av massivt stål och nästade vid varandra så att en delvis bärande funktion uppnås. Konstruktionen är stundtals placerad utmed podiet. Men inte alltid.”

Jakob är för närvarande aktuell i utställningen ”Någon slags kunskap” på Västerås Konstmuseum. Han har tidigare bland annat ställt ut på Konstnärshuset i Stockholm och Skånes konstförening i Malmö. 2019 invigdes ¨Genom detta landskap pulserar dagen¨, en offentlig gestaltning av tre psykiatriska vårdavdelningar på Nacka sjukhus.

Genomförs med stöd av Göteborgs stad.

https://www.instagram.com/flyktpunkten

Vernissage 19 november kl 17–21.
Utställningen öppen till och med 12 december 2021.
Onsdag – söndag kl 12–16.
Fri entré