Ylandet & Människan 
Helga Härenstam

Jag kryssade mellan kungars och gudars fall, rytande översvämningar, en skönhet som kanske är dum i hjärtat, drunknande människor, ett jag, ett vi, ett samtal med ett du, minnet av en första urspårning, det lilla livet som pågår och det stora, apokalypsen, en rasslande blick som håller det man tittar på i trådarna, ett ylande barn och en sång.

För en tid sedan fann jag en bok med titeln The Seasons, skriven på 1700-talet av James Thomson. Texterna i det här projektet kom till genom att jag översatte, tog bort, la till, kombinerade om ord och skrev nytt, inspirerad av dikterna jag funnit. Jag började fotografera inspirerad av dessa texter och letade efter kopplingar mellan orden och saker jag såg i min tid, i mitt liv.”  – Helga Härenstam  

Konstnären Helga Härenstam har en master från fotohögskolan i Göteborg (2008) och många solo- och grupputställningar bakom sig. Nu senast på Göteborgs konstmuseum och på Alma Löv museum.  Hon arbetar ofta med bilder i kombination med text och har givit ut flera fotoböcker. Hon ger denna höst ut två nya böcker Ylandet & Människan (Journal) samt Semester (Sailor press).  

Under vernissagen 7 maj blir det boksläpp för Ylandet & Människan, boken kommer att finnas till försäljning under hela utställningsperioden.

Transitor
Anna Andersson

“Transitor är ett skulpturalt projekt som startade i ett undersökande av form, rytm och komposition. Det definierades i mötet mellan två arbetssätt, det distanstagande abstrakta och det situationsunika. Arbetet utvecklades framåt genom upprepning och variationer av en och samma form. I detta synliggjordes olika potentialer i en cirkulär rörelse. Arbetet med varje individuell skulptur konstruerade nya sätt att påbörja arbetet med nästa skulptur.

Jag ser projektet som ett resultat av två skilda delar, något fixerat och något mer akut. Den fixerade delen är en utarbetad grundform som också fungerar som ett ramverk för projektet. Den mer akuta delen grundar sig i ögonblickets improvisation och är den del som gör varje skulptur unik och tillåter betraktaren att se varje skulptur individuellt. Arbetet i ateljén bestod av ett intuitivt sökande liknande det att hugga i sten med vetskapen om att skulpturen finns dold någonstans i stenblocket.

Skulpturerna är konstruerade av brädor som fixerar grundformen. Om en bräda skulle monteras av så skulle formen drastiskt förändras. På det sättet balanserar varje skulptur mellan att vara komposition, en del av en rytm och samtidigt ren funktion. Denna balans bildar ett formspråk.

Skulpturerna är tre meter höga och visas lutandes mot väggar och pelare. Då man går nära dem försvinner formen och ytan tar över. Standardbrädorna är bearbetade med flera lager av bets, pigment och gips. Jag försökte skapa en yta som både behåller det familjära – den standardiserade brädan – och samtidigt förflyttar sig mot något främmande skulpturalt.

Skulpturerna är konstruerade kring ett tomrum.” – Anna Andersson

Relief
Robin Seir

Med utgångspunkt i skrift, symbol & sekvens arbetar Seir med de mellanlägen varpå ett visuellt uttryck får eller fråntas sin association, mening eller relevans. I dessa målningar används ett platonskt formspråk i repetitiva och sekventiella format för att förskjuta intryck av autonomi till association och referens. Ett mönsters helhet är större än summan av dess delar, i vilket en gradskillnad övergår i artskillnad. Den historiskt genomgående relieffen förbinder ett arkaiskt uttryck med en industrialiserad minimalism.

Robin Seir tog sin masterexamen i Fri Konst från The Royal Academy Schools i London 2016 och har sedan dess ställt ut på bl. a Galleri Brandstrup (Oslo), Gether Contemporary (Köpenhamn), Market (Stockholm), Galleri Cora Hillebrand (Göteborg), Choi & Lager (Köln), Art Düsseldorf (Düsseldorf), Stephane Simoens (Knokke), Mucciaccia (Rom), Artefiera (Bologna), Union Gallery (London), och The Fireplace Project (New York).

ÖPPET

7–29 maj 2022
Onsdag – söndag kl 12–16
Stängt  Kristi himmelsfärdsdag (tor 26 maj)
Fri entré

Foto: Katerina Lukoshkova