Sally von Rosen, född i Göteborg 1994, arbetar med skulpturer som motsägelsefulla hybrider i kombination med performance, där hon leker med hur våra instinkter och känslor förhåller sig till sakers politiska ekologi.Hon har en bakgrund i praktisk filosofi från Göteborgs universitet (2016), förberedande konstutbildning vid Göteborgs konstskola (2017), en master i fri konst från Umeå konsthögskola (2019), performance utbildning vid konsthögskolan i Wien (2018), och en master i media och kommunikation för kreativa industrier vid Malmö Universitet (2021). Hon har under 2022 ställt ut på institutioner som t.ex. Schinkel Pavillon i Berlin, Bethaninen i Berlin, och Kunstfort i Amsterdam. Utav totalt 11 utställningar 2022 var två av dem soloutställningar; på Hall Galleri i Göteborg och med Reference Studios i Berlin. Dessutom erhöll hon två stipender 2022 Artists Inside Fellowship i Berlin och konstnärsnämndens assistentstipendium med konstnär Anna Uddenberg.På 3:e Våningen visar hon performativa vägg- och golvskulpturer som kommenterar vårat aktuella sätt att överdriva perfektion i en apokalyptisk och ‘funktionell’ social säkerhetsbubbla. I poetiska förkroppsligade former förmedlar skulpturerna på ett både elegant och kannibalistiskt sätt var de kommer ifrån.

Du kommer höra mig när jag kör genom skogen

Utställningen Du kommer höra mig när jag kör genom skogen tar avstamp från två olika projekt av konstnären Isabel Theselius, som genom åren sammanflätats och korsats, för att nu presenteras tillsammans på 3:e Våningen.

Dessa två projekt handlar om Theselius bortgångne styvpappa, konstnären Anders Bom Lindén, respektive hennes son, två personer som haft betydande inverkan på hennes konstnärliga bana och som fortsätter att inspirera till nya konstverk.

I utställningen visas en serie målningar föreställande Theselius son, där hon använder humor och vidskepelse som ett verktyg för att bearbeta hennes egna rädslor inför föräldraskapet och i skulpturala verk skapar Theselius hyllningar till Boms excentriska personlighet och livsstil. För Theselius fungerar verken som ett sätt att hantera hennes sorgearbete såväl som en kärleksförklaring till både styvpappan och sonen. Tillsammans skapar dessa två projekt ett tredje utrymme där fantasin om hennes son som en reinkarnation av Bom kan realiseras i en fysisk form.

Isabel Theselius är en konstnär född 1986 i Lund och är baserad både i Skåne och New York. Theselius arbetar främst utifrån egen-upplevda erfarenheter men även med vad hon kallar för projicerade, föreställda och kollektiva minnen. Andra återkommande teman i hennes konst är förgänglighet, lust, längtan och vidskepelse. Hennes verk tar sig ofta formen av teckningar, skulpturer, videoverk och installationer. Dagdrömmar fungerar som en inspirationskälla men kan snabbt förvandlas till mardrömmar som konsumerar Theselius minnen, framtidsvisioner och hennes vardag, då verklighet och fiktion blandas.

Stina Östberg f. 1977, är konstnär boende i Göteborg. Hennes konstnärliga praktik kommer ur en längtan efter bilder och berättelser, ett tillstånd där bild blir till. Själv beskriver hon sin metod som besläktad med automatism. Vanligtvis gestaltas hennes arbeten i små format utförda i akvarell och tusch. 

I utställningen på 3e Våningen har hon skalat upp den lilla automatiskt genomförda målningen, till något större, taktilt och textilt omslutande. Här blir bilden en bas och matta där besökaren kan vila blick och kropp. Tanken med överföringen har för Östberg handlat om att undersöka hur hennes bilder konkret kan närma sig kroppen som gräns till omvärlden. När bilden tar formen av en matta i stället för som målning, kan motivet också möta kroppen genom att det också kan stås och gås på. Bilden kan i det pendla mellan att vara ett objekt och ett motiv att beskåda. Till att mer konkret vara en kroppslig erfarenhet, i likhet med hur Östberg generellt uppfattar bilder att vara.

ÖPPET

6–28 maj 2023
Onsdag – söndag kl 12–16
Vernissage lördag 6 maj kl 12–16

Fri entré