Ylva Carlgren (f. 1984 i Luleå) arbetar med abstrakt akvarellmåleri. Arbetet är djupt rotat i hennes intresse för materialet, som hon studerar på ett metodiskt och repetitivt sätt. Hon strävar efter att måla icke‐föreställande, och är intresserad av att utforska det rum som uppkommer i samspelet mellan teknik och komposition. Tekniken är ett kontrollerat skiktmåleri som utmanar mediets gränser, och ger upphov till ett stramt, nästan fotografiskt bildspråk. 

Ylva Carlgren tog sin masterexamen i fri konst från Konsthögskolan Valand 2012, och är sedan dess bosatt i Stockholm. Hon har ställt ut på bland annat Galleri Steinsland Berliner (Stockholm), Galerie Leu (München), Loko Gallery (Tokyo), Liljevalchs Konsthall (Stockholm), Rackstadmuseet (Arvika) och Norrtälje Konsthall. Parallellt med utställningen på 3e Våningen har hon även en separatutställning på Konstakademien i Stockholm, samt deltar i en grupputställning på Hiroshima Museum of Contemporary Art i Japan. 

Sanna Lindholm (f. 1987 i Gävle) är konstnär baserad i Göteborg. I hennes praktik har naturens rotation, svarvens produktion och tidens cirkulära gång starka band till varandra. Där är tankar och idéer kring transformation, rörelse och förgänglighet centrala, idéer som utforskas och vävs samman genom skulptur, installation och teckning som ofta har sin grund i ett cylindriskt formarbete i relation till utforskandet av cykliska element.
Träet som material är betydelsefullt i Lindholms praktik dels utifrån sina fysiska egenskaper och möjligheter där hon känner stor frihet. Samt utifrån att vara ett material som bär på berättelsen om tid lagrat i sig. En berättelse som dels avslöjar förutsättningar och förändringar genom tiden i sin tillväxt, samt genom sin fysiska uppbyggnad har förmåga att länka former och motiv till ett cykliskt energi och informationsflöde.

”Trädets årsringar förvrids i formarbetet och tidsrymder både förgörs och synliggörs. Samtidigt strävar jag efter att låta rörelsen löpa i ytan, längst profilen, medans ord som förlopp och lägesförändring följer mig. En tanke är på fröets dubbelmening, dess förhållande till sina anlag och samtidigt i varje nytt skott, en nya chans.”

I utställningen Rare Sprouts på 3:e Våningen visas en grupp svarvade skulpturer i trä där Lindholm har tagit sig an större ämnen som ett sätt att förstärka rotationen både i den egna upplevelsen under formarbetet som i den slutgiltiga formkroppen.

Minh Ngoc Nguyen  (f. 1992) är en dansk-vietnamesisk fotograf och konstnär baserad i Köpenhamn, Danmark. Han har en bakgrund från det kommersiella området och en MFA i fotografi från Akademin Valand (2018).

Genom skenet av semantik, studiofotografi och modernt stilleben undersöker Nguyens senaste verk västerländska skildringar av sydostasiatisk kultur. Genom att dekonstruera och rekonstruera specifika föremål och ikonografi ifrågasätter han deras tillägnande och återvinner dem från den fetischisering som de har blivit benägna för. Hans visuella stil lånar mycket från kommersiell fotografi; en studiobelyst estetik som förskönar den fetischisering och falskhet han vill kritisera och ifrågasätta — manipulationen av förutfattade meningar i bildkulturen och de sätt på vilka den nationella identiteten är inskriven.

25 november – 17 december 2023
Onsdag – söndag kl 12–16
Vernissage lördag 25 november kl 12 – 16
Fri entré