Sanna Helena Berger
Aspekter (förhandlingar om befintliga normer) är en utställning och performance av konstnären Sanna Helena Berger. Berger väver samman installation med narrativ genom ett performativt agerande som kompletterar det materiella arbetet. Berger’s utställning ‘Aspekter’ skapar propositioner och strategier som förhandlar och kontrasterar befintliga formella normer i en ständigt expanderande konstvärld med det personliga. Den verklighetsprincip som rår i den kulturella ordningen inom konst sätts i flux i Berger’s performativa narrativ och återspeglas i hennes materialval. En diskursiv konstnärspraktik som uttrycker sig med både formella och personliga aspekter om konstobjektet och konstnärens status i samhället.

Sanna Helena Berger arbetar med plats- och situationsspecifika installationer med kritisk agenda och autobiografisk transparens. Hennes autodidaktiska narrativ existerar som både kommentar, och reflektion av den situation i vilken hennes verk ställs ut och upplevs. En reflexiv disciplin som ställer konstvärldens etablerade smak, normer och standardiserade system mot väggen tillsammans med dess (manligt skapade) kategorier. Genom sin minimala estetik, via en maximalistisk självbiografisk berättelseform, försöker Bergers konstnärliga dialekt att avmystifiera hennes praktik och produktion av konst, genom att dela med sig av personliga omständigheter. Berger tar upp problematiken med konstvärldens närvaro ekonomi och dess förväntningar och villkor. Och använder strategier som uppmanar till reflektion över hur vi tilldelar mening till konstobjekt och deras skapare, vår förståelse av deras värde och hur konstinstitutionerna tilldelar detta enligt sammanhang, representation och trender genom delvis institutionell kritik, delvis personligt perspektiv. Hennes materiella installationer som består av readymades och un-readymades, är ett fenomenologiskt perspektiv på det formella konstobjektet genom ompositioneringen av det inhemska objektet. Hennes performances framför monologer som inte bara diskuterar ämnet konst utan även Berger’s egen konst, som hennes konst, och därmed en metakommentar. Materialet är tanken. Hennes installationer levererar samma diskursiva densitet med en plats-specificitet som sträcker sig till situationen där verkets performativitet återspeglar dess omständigheter.

Shogo Hirata
Shogo Hirata (f. 1986 i Kyoto, Japan) är textilkonstnär som särskilt arbetar med cellulosa fibrer. I sin konstnärliga praktik inspireras han av traditionella textila hantverk och andra analoga tekniker såsom fotogram. Under lärandeprocessen vill han förstå hantverket på djupet och hittar sätt att använda dem i olika sammanhang, med olika material och i kombination med andra tekniker, metoder och kulturer.

Med tekniker i papper, textil och naturlig färgning skapas tankeväckande möten mellan estetik och funktionalitet, experimentlust och yrkesskicklighet. Shogo Hirata väver med sina gedigna kunskaper samman olika kulturer, material och metoder och skapar på så vis betydelsefulla gemenskaper. Hans konstverk har visats främst i Sverige och Japan och de senaste åren har han även arbetat med dansinstallationer som scenografisk konstnär.

Shogo Hirata är uppvuxen i Kyoto, Japan och har varit verksam i Göteborg sedan 2014. Nyligen flyttade han sin bas till en liten by i Hälsingland där han numera bedriver sin konstnärliga verksamhet.

Luna Lopez
Luna Lopez (f. 1996 i Köpenhamn) är en danskfödd konstnär baserad i Göteborg. Genom iscensatt fotografi arbetar hon med det emotionella, det psykologiska och det erotiska. Hennes arbete utforskar dynamiken mellan intimitet och våld, det stilla och aggressiva, samt styrkan som finns i det sårbara och obekväma. Hennes ambivalenta fotografier är laddade med spänning och skildrar mänskligt beteende och delade känslomässiga upplevelser.

Luna Lopez tog sin kandidatexamen i konstnärligt fotografi från HDK-Valand 2021 och avslutade Fatamorgana, Danmarks Fotografiske Billedkunstskole 2015. Hon har ställt ut på bland annat Göteborgs Konsthall, Göteborg (2023), Oblong, Köpenhamn (2023), Oslo Negativ, Oslo (2023), Galleri Thomassen, Göteborg (2023), Galleri Cora Hillebrand, Göteborg (2022), MELK galleri, Oslo (2022) och Galleri Steinsland Berliner, Stockholm (2022).

18 maj – 16 juni 2024
Vernissage lördag 18 maj kl 12–16 
Onsdag – söndag kl 12–16
Fri entré