Sanna Helena Berger

Post-dekadens är en utställning och performance av konstnären Sanna Helena Berger som kontrasterar modernitet och klassicism. Berger’s skulpturala installation består av readymades och unreadymades som narrativiseras genom monolog och performativt agerande. Hennes skulpturala ‘un-readymades’ – som omarbetar det funna objektet och för det närmare något skapat än något funnet, skapar närvaro för det sekulära, det minimala och moderna medan readymades skapar en dekadent ambiens som drar oss in i det nyklassiska, det något barocka. Konstobjekt och stämning existerar utan materiell hierarki i denna kritik av den dekadenta nostalgin för en klassisk konstkanon. Performance i samarbete med konstnären Stella Siber. 

Sanna Helena Berger arbetar med plats- och situationsspecifika installationer med kritisk agenda och autobiografisk transparens. Hennes autodidaktiska narrativ existerar som både kommentar, och reflektion av den situation i vilken hennes verk ställs ut och upplevs. En reflexiv disciplin som ställer konstvärldens etablerade smak, normer och standardiserade system mot väggen tillsammans med dess (manligt skapade) kategorier. Genom sin minimala estetik, via en maximalistisk självbiografisk berättelseform, försöker Bergers konstnärliga dialekt att avmystifiera hennes praktik och produktion av konst, genom att dela med sig av personliga omständigheter. Berger tar upp problematiken med konstvärldens närvaro ekonomi och dess förväntningar och villkor. Och använder strategier som uppmanar till reflektion över hur vi tilldelar mening till konstobjekt och deras skapare, vår förståelse av deras värde och hur konstinstitutionerna tilldelar detta enligt sammanhang, representation och trender genom delvis institutionell kritik, delvis personligt perspektiv. Hennes materiella installationer som består av readymades och un-readymades, är ett fenomenologiskt perspektiv på det formella konstobjektet genom ompositioneringen av det inhemska objektet. Hennes performances framför monologer som inte bara diskuterar ämnet konst utan även Berger’s egen konst, som hennes konst, och därmed en metakommentar. Materialet är tanken. Hennes installationer levererar samma diskursiva densitet med en plats-specificitet som sträcker sig till situationen där verkets performativitet återspeglar dess omständigheter.

Performance av Sanna Helena Berger i samarbete med konstnären Stella Siber under vernissagen 18 maj kl 14.

Shogo Hirata

Shogo Hirata (f. 1986 i Kyoto, Japan) är textilkonstnär som särskilt arbetar med cellulosa fibrer. I sin konstnärliga praktik inspireras han av traditionella textila hantverk och andra analoga tekniker såsom fotogram. Under lärandeprocessen vill han förstå hantverket på djupet och hittar sätt att använda dem i olika sammanhang, med olika material och i kombination med andra tekniker, metoder och kulturer.

Med tekniker i papper, textil och naturlig färgning skapas tankeväckande möten mellan estetik och funktionalitet, experimentlust och yrkesskicklighet. Shogo Hirata väver med sina gedigna kunskaper samman olika kulturer, material och metoder och skapar på så vis betydelsefulla gemenskaper. Hans konstverk har visats främst i Sverige och Japan och de senaste åren har han även arbetat med dansinstallationer som scenografisk konstnär.

Shogo Hirata är uppvuxen i Kyoto, Japan och har varit verksam i Göteborg sedan 2014. Nyligen flyttade han sin bas till en liten by i Hälsingland där han numera bedriver sin konstnärliga verksamhet.

Luna Lopez

I utställningen Body Movements (Part One) visar Luna Lopez ett utdrag ur ett större pågående arbete. Serien som består av 5 svartvita fotografier tar sin utgångspunkt i den mänskliga kroppen och dess förmåga att uttrycka och förmedla genom rörelser och gester. Med kroppen i fokus arbetar Lopez med teman som identitet, intimitet och sexualitet, voyeurism och performance. Hon använder kroppen både som motiv och narrativ. Genomgående i projektet, är förhållandet mellan kropp och sinne. Genom lek och allvar sätts subjektets uthållighet på prov, där fotograf och subjekt tillsammans undersöker fysiska och mentala gränser. Bilderna kan upplevas på liknande sätt som skulpturer; stillastående, frysta i ett ögonblick, men samtidigt i rörelse.

Luna Lopez (f. 1996 i Köpenhamn) är en danskfödd konstnär baserad i Göteborg. Genom iscensatt analogt fotografi arbetar hon med det emotionella, det psykologiska och det erotiska. Hennes arbete utforskar dynamiken mellan intimitet och våld, det stilla och aggressiva, samt styrkan som finns i det sårbara och obekväma. Hennes ambivalenta fotografier är laddade med spänning och skildrar mänskligt beteende och delade känslomässiga upplevelser. Luna Lopez tog sin kandidatexamen i konstnärligt fotografi från HDK-Valand 2021 och avslutade Fatamorgana, Danmarks Fotografiske Billedkunstskole 2015. Hon har ställt ut på bland annat Göteborgs Konsthall, Göteborg (2023), Oblong, Köpenhamn (2023), Oslo Negativ, Oslo (2023), Galleri Thomassen, Göteborg (2023), Galleri Cora Hillebrand, Göteborg (2022), MELK galleri, Oslo (2022) och Galleri Steinsland Berliner, Stockholm (2022).

Med stöd från KulturUngdom.

18 maj – 16 juni 2024
Vernissage lördag 18 maj kl 12–16 
Onsdag – söndag kl 12–16
Fri entré