I samarbete med fyra gratis AI-verktyg har konstnären skapat ett växande arkiv med tusentals sekunderkorta ljud- och videofiler. Utan att särskilja det AI-genererade från det egenproducerade materialet, i form av text, video och musik, har Johansson skapat det audiovisuella landskapet Where the Sun never sets: New Twang.

Mitt intresse ligger i vad jag kan skapa inom ramen för ett givet format. Och hur formatet påverkar mig. Att undersöka historieskrivningens temporalitet, nuet-dået-framtiden, i detta fall genom det originellt o-originella fenomenet AI. Ett slags folkkonst där nya myter om tid och arbete uppstår i landet där solen aldrig går ner.

Jenny Johansson (f. Kristinehamn) baserad i Göteborg är en audiovisuell konstnär som arbetar interdisciplinärt med kollage i relation till materiella hierarkier och spekulativ historieskrivning. Processen präglas av tankar om tid och arbete, myt och verklighet. Genom digitala och fysiska verktyg med konceptuella ramverk vill hon möjliggöra kontrasterande idéer och uttryck för att skapa rymd åt nya minnen och identiteter.

Hon har en kandidatexamen i konstnärligt fotografi vid HDK–Valand (2020) och ställt ut på bl.a. Bloom (DE, 2023), 3:e Våningen (2023), Limbo (CH, 2021), The Alma Löv Museum (2018). Skapat musik till Eva la Cous filmessä ‘The artist as editor?’, Kunsthal Charlottenborg (DK, 2023-24), medverkat med egenproducerad musik på Retreat Radio (2020, 2023) och under alias ‘Ybarn’ skapat atmosfär åt bandet Bloøks (2024). Aktuell med Artist in residens ‘På väg 45’ på konsthallen i Trollhättan (2024).

Video: utdrag från ‘Where the Sun never sets: New Twang’, Jenny Johansson (2024)

14–16 juni 2024
Vernissage fredag 14 juni kl 17–21
Lördag – söndag kl 12–16
Fri entré