Ingeborg Zackariassen har frågat koreograf Kyrie Oda om några tankar kring DAG, hennes och Love Hellgrens nyaste verk som har premiär på 3:e Våningen torsdag den 8 december 2022. 

Kyrie berättar att hon och Love arbetat utifrån citat ur Dag Hammarskjölds text som resonerade med deras tankar kring samhället nu och i framtiden. Koreografin har vuxit fram ur inspiration från texten, en personlig tolkning som sedan abstraherats genom rörelsespråket. Samarbetet med musikgruppen Sovijus har utvecklats genom många utkast och dialoger. De började arbeta tillsammans redan 2015, då de skapade verkat DAWN tillsammans i Litauen.
När jag sätter mig och lyssnar på Sovijus´ musik på Bandcamp och stänger ögonen, kan jag tycka att jag ser konturerna av rörelser växa fram… När jag öppnar dem igen, läser jag att gruppen, efter att ha arbetat med Kyrie och Love, blivit ”Firmly entangled in movement”. – Ingeborg Zackariassen