Ingeborg Zackariassen frågade Lovisa Baldal, aktuell i Tre föreställningar #3, om hon kort kan berätta om sin fysiska resa samt dialogen mellan kampsport och dans. Hon svarar såhär:

Rörelse och att uttrycka mig genom kroppen har alltid varit en del av mitt liv och det har tagit sig olika uttryck genom livet. Men med tidens gång har det hela kokats ner till tre starkare spår dans, kampsport, hästar och ridkonst. För mig finns där en röd tråd genom alla de disciplinerna och de gemensamma nämnarna är många. Även olikheterna berikar och gör att det ständigt känns spännande att arbeta vidare.
Att dansa ett pas de deux med en människa kräver samma lyhördhet, tydlighet och förståelse för sin vikt som när man rör sig tillsammans med en häst, trots att det är en enorm skillnad i fråga om den kroppens storlek och kraft. Att skapa en illusion av en linje som aldrig tar slut i en Grand battement jämfört med att en liknande spark i kampsporten kan vara rent dödlig är ett kittlande brett spektra av vad en rörelse kan innebära i olika situationer. Samt kombinationen att förena ridkonst med kamp som utövats i århundraden. Kombinationerna känns oändliga och ständigt utmanande!